Privacyverklaring Boekhandel Bijleveld


Boekhandel Bijleveld, gevestigd op het Janskerkhof 7, 3512BK, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Boekhandel Bijleveld

Janskerkhof 7
3512BK Utrecht

030-2310800
www.boekhandelbijleveld.nl

boekhandel.bijleveld@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekhandel Bijleveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief:

– E-mailadres

Voor het verzenden van bestellingen:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Boekhandel Bijleveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen in verband met een bestelling
– Om boeken bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekhandel Bijleveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekhandel Bijleveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boekhandel Bijleveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Boekhandel Bijleveld maakt enkel gebruik van functionele cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekhandel Bijeveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich uit kan schrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan ook via de telefoon: 0302310800 of per mail: boekhandel.bijleveld@gmail.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekhandel Bijleveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via boekhandel.bijleveld@gmail.com of bel ons: 0302310800