De beste boeken van 2020

*|MC:SUBJECT|*
Geachte lezer, 
Het ene jaar is nog niet voorbij, of het andere is alweer begonnen – de schokkende bestorming van Capitol Hill indachtig, die een CNN-presentator in een bijzin vergeleek met die van de Bastille – ‘das eine Mal als große Tragödie, das andre Mal als lumpige Farce’, hoewel de ernst ervan niet valt te onderschatten en het bovendien onduidelijk is wat hierop aan sociale onrust nog zal volgen. ‘It ain’t over ’till it’s over‘, in de woorden van Lenny Kravitz, 140 jaar nadat Karl Marx de hierboven geciteerde regel publiceerde.

Achter ons ligt dan wel een pandemisch jaar van verlies, knuffelarmoede en vrijmi-Zoom-bo’s. Als we echter onze blik richten op de verschenen boeken, dan is gelukkig ook veel bijzonders te benoemen. Een aantal van het interessantste, grappigste en meest ontroerende dat onze medewerkers dit jaar lazen, lichten we hieronder uit. Als 2021 het afgelopen jaar qua literatuur ook maar benadert, ligt ons heel wat moois te wachten. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte. Ook nu de verplichte winkelsluiting langer voortduurt, bezorgen we uw boeken graag bij u thuis!
WIJ BEZORGEN BIJ U THUIS!
Bestel via: www.boekhandelbijleveld.nl

E-mail ons: boekhandel.bijleveld@gmail.com

Of bel ons op: 030-2310800

Bijvoorbeeld voor Ellen de Bruijns geweldige, ook Engelstalig beschikbare prentenboek Utrecht, dat vol bekende en minder bekende plekken staat.
Onze favoriete Red pills van de internationale fictie
In Enrique Vila-Matas’ als dagboek opgezette roman Mac & His Problem volg je de door herhaling gefascineerde Barcelonese Mac, een beginnend schrijver en veellezer – ook van horoscopen, wat zijn falen als bedrijfsjurist mogelijk verklaart – die de fictieve roman Malcolm & His Problem van zijn buurtgenoot wil herschrijven. De even komische als oprechte voor de The International Man Prize genomineerde auteur speelt vaker met het thema van de herhaling: Never Any End To Paris was bijvoorbeeld een A Moveable Feast van ‘70.1095
Niks vergeten: klassiekers lezen met een tevreden lach
De achttienjarige Andrea trekt kort op de Spaanse burgeroorlog in bij haar familie in Barcelona die ze al jaren niet heeft gezien. De beklemmende sfeer thuis – een tirannieke kwezel als tante, twee ooms waarvan een zijn vrouw molesteert, de ander een sadistische stoker – contrasteert schril met haar droom om te studeren en met haar weg naar onafhankelijkheid. (De titel van) Carmen Laforets intrigerende ontwikkelingsroman Nada is symboliekzwanger: zo stond na-oorlogs Spanje ervoor – wat deze klassieker een Reve’s De avonden van het Iberisch Schiereiland maakt.
Ademloos lezen in de Nederlandse letteren
Erik Ader kwam twee weken voor zijn vader gefusilleerd werd ter wereld. Het indrukwekkende plan van verzetsheld Bastiaan Jan Ader om Westerbork te ontzetten, kwam niet ten uitvoer. In Oorlogen & Oceanen beschrijft Ader het leven na WOII. Het is zowel een zoektocht naar de vader die hij nooit gekend heeft, als naar zijn op raadselachtige wijze verdwenen broer Bas Jan, de ‘kunstenaar die in 1975 in het kader van zijn project ‘In Search for the Miraculous‘ de Atlantische oceaan wilde oversteken, maar wiens zeilscheepje leeg bij Ierland is teruggevonden
Non-fictie van verdienste
Het ideaal te streven naar gelijke kansen voor iedereen, staat bij elke linkse partij in het partijprogramma. Waardoor keert dan toch met name de sociaaleconomische onderkant van de maatschappij zich van deze partijen af? Hoewel zijn focus ligt op de situatie in de Verenigde Staten, analyseert Michael J. Sandel in De tirannie van verdienste, haarscherp maatschappelijke kloven die ons evenmin vreemd zijn. Bovendien biedt hij suggesties: bijvoorbeeld door minder op vrije markt te sturen en meer ruimte te bieden voor gemeenschap.
 Van Alfabet tot Het werkstuk: tijdloos leesplezier voor wie even niet wil leren
Leo Timmers, bekend van zijn Een huis voor Harry, schrijft en tekent in Het eiland van Olifant over een olifant die als schipbreukeling op zo’n klein eiland belandt, dat hij er maar net op kan staan. Met brokstukken weet hij het wat uit te breiden. Muis, Hond, Krokodil – een voor een komen de dieren hem redden, maar het ene bootje na het andere zinkt onder zijn gewicht. Dat is vervelend, vanzelfsprekend, maar intussen wordt het er mooi wel een stuk gezelliger op.
Ook de poëzie bleek afgelopen jaar bijzonder solvabel
Arnout van Adrichems Failliet is een aanklacht tegen het in deze tijd schier onaantastbare kapitalisme, onder andere vanwege de wijze waarop het een weinig geslaagd mens kan klemzetten. De bundel is in zakelijk taalgebruik opgesteld en is bepaald niet verstoken van een even subtiele als doeltreffende beeldspraak. Naar het erin opgenomen motto van Louis Zulofsky, schildert Failliet de zon, maar doet ons aan schaduw denken.
Uw boeken worden met veel plezier thuisbezorgd
Onze fysieke winkel is tot 9 februari 2021 gesloten, maar onze thuisbezorgservice is volop in bedrijf. Schroom niet daarvan gebruik te (blijven) maken voor uw aanschaf van al uw boeken. Bezorging in de stad Utrecht en nabije omgeving gaat CO2-neutraal(!) per fiets en is gratis, bij verzendingen daarbuiten vragen we een bijdrage van €3,50.

Een mailtje naar
boekhandel.bijleveld@gmail.com of telefoontje naar 030 – 231 08 00 volstaat. Zie ook ons online bestelformulier op www.boekhandelbijleveld.nl.

Aan de deur zou u maar zomaar onze zeer gewaardeerde collega en fietsbezorger kunnen treffen. Van alles wat hij dit jaar tussen het thuisbezorgen door las, is Jeroen BrouwersCliënt E. Busken een  van zijn hoogtepunten. We volgen de nadagen van de in een rolstoel vastgegorde, zwijgzame, maar mentaal zeer elastische E. Busken op de gesloten afdeling van een psychiatrische instelling. Zijn hoge leeftijd stond de auteur niet in de weg om Buskens chagrijn in een voor hem nieuwe drukvorm te gieten. In combinatie met het onverminderd sterke en rijke taalgebruik, maakt dit zijn verhaal hoewel hartverscheurend, eveneens bijzonder hilarisch. (Foto Evie Westland)
Houd moed, houd vol: onze gedachten blijven wél bijeen
J.H. Leopold
Uit: Oostersch I (1924)

Onze gedachten waren wel bijeen
en in eenzelfde oponthoud gebonden
en zwevende geworden. Wij verstonden
niet het van waar en een van ons wees heen

naar waar in dezen binnenhof wij hoorden
een water, klaterende in den kom
en schaterlachend en dan sloeg het om
in diepe stem, alsof er hartewoorden

opkwamen, of een ziel zijn heiligst doen
in bittere bedruktheid uit moest spreken,
in sidderende drift zich open breken
en wachten, wachten. Wij verstonden toen.

Onze gedachten waren wel bijeen,
eenzelfd’ gedenken hen te samen voerde
aan iets zeer dierbaars, dat in dit ontroerde
geluid herleefde, sedert het verdween.
WIE LEEST, VERWEEFT ZIJN GEEST

Copyright © 2020 Boekhandel Bijleveld - Website by Tungstun